6 października b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Za przygotowanie i przeprowadzenie tego święta demokracji byli odpowiedzialni uczniowie klasy I Technikum wraz z wychowawcą
p. Rafałem Kempką. W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie zostały przygotowane plakaty informujące: o trójpodziale władzy i zasadach demokratycznych wyborów, kogo i na jak długo wybieramy oraz o ordynacji wyborczej ZSP w Samostrzelu. Każda klasa została zobowiązana do wystawienia swojego kandydata do Rady Siedmiu. Na tydzień przed datą wyborów rozpoczęła się kampania wyborcza. Miała ona na celu zaprezentowanie społeczności szkolnej programów i pomysłów kandydatów. Ostatecznie na karcie do głosowania znalazło się dziewięcioro pretendentów na funkcję przewodniczącego Samorządu Szkolnego. W głosowaniu tajnym, powszednim, bezpośrednim i równym uczniowie ZSP w Samostrzelu zdecydowali, że Rada Siedmiu w roku szkolnym 2016/2017 będzie miała ośmiu członków w następującym składzie:

Szymon Wójcik – przewodniczący

Jakub Kaniewski – zastępca

Dominika Niemczewska

Kamil Moczadło

Karolina Najs

Kinga Mierwa

Alicja Maison

Paulina Leśniewska

Komisja wyborcza, w składzie: Martyna Gil, Weronika Nowakowska, Klaudia Smoguła, Lidia Wodzińska, Patryk Tomaszewski i p. Rafał Kempka, po podliczeniu głosów ogłosiła, że:  Szymon Wójcik uczeń klasy I Technikum Rolniczego zdobył 90 głosów a Jakub Kaniewski uczeń klasy III Technikum Rolniczego zebrał 67 głosów. W wyborach w sumie oddano 284 głosy ważne, w tym 11 nieważnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 89%.

Materiały: Klasa I Technikum