Zajęcia prowadzone będą w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74

HRAMONOGRAM SPOTKAŃ I TEMATYKA ZAJĘĆ

4.11.2017 r. (sobota)  –

1 .Wstęp do Kształtowania zieleni miejskiej – zakres tematyczny: podstawowe reguły aranżacji przestrzeni zieleni miejskiej,  schemat funkcjonalno – przestrzenny – ćwiczenia praktyczne:

  • Rola zieleni w miastach

a) Wpływ zieleni na miejski klimat
b) Hałas
c ) Biologiczna funkcja zieleni
d) Estetyczna i gospodarcza rola zieleni

  • Układy i style zieleni miejskiej

a) Specyfikacja wybranych układów
b) System naturalny
c) Style współczesne w zieleni miejskiej

  • Zasady kształtowania terenów zieleni

a) Elementy kompozycji
b) Podstawowe kryteria kompozycji

Inspiracje, katalog dobrych praktyk w projektowaniu krajobrazu miejskiego

Dyskusja, porównanie dobrych i złych praktyk w projektowaniu zieleni miejskiej w najbliższym otoczeniu

Zadanie domowe :

Inwentaryzacja fotograficzna dobrych i złych praktyk projektowych zieleni miejskiej w najbliżej okolicy słuchacza (5 dobrych, 5 negatywnych).

18.11.2017r. (sobota)  –

 

  1. Urządzanie terenów zieleni

Prezentacja złych i dobrych praktyk projektowych przygotowanych przez uczestników kursu, krótka rozmowa, uzasadnienie wyborua) Kształtowanie zieleni
b)Przygotowanie terenu
c)Komunikacja – wyznaczenie dróg i ścieżek
d) Mała architektura
e) Woda w architekturze miejskiej
f) Urządzenia służące do zabezpieczenia zieleni
g) Projekt wykonawczy- normy

25.11.2017r. (sobota)   –

 

  1. Kształtowanie zieleni miejskiej, dobór roślinny i koncepcja 

Dobór roślinny, zakres tematyczny: dopasowanie roślin do kompozycji i do uwarunkowań lokalnych, wybór i sadzenie, specyfika uprawy. Katalog roślin do warunków miejskich.

Koncepcja zagospodarowania terenu – forma warsztatowa

Zakres tematyczny: wykonanie szkicowej koncepcji zagospodarowania placu/ skweru/ – ćwiczenia praktyczne, konsultacje indywidualne.

 

9.12.2017r.(sobota)  

  1. Miejskie ogrody

Zasady kształtowania miejskich ogrodówa) Inspiracje
b) Analiza mocnych i słabych stron
c) Nowoczesne rozwiązania
d) Praktyczne porady
e) Ćwiczenia praktyczne ( projekt koncepcyjny małego ogrodu miejskiego). Konsultacje indywidualne.

 

16.12.2017r. (sobota)

  1. Przekształcenia krajobrazów inżynieryjnych do celów współczesnych

a) Definicja krajobrazu inżynieryjnego
b) Definicja rewaloryzacji i rekultywacji terenów miejskich
c ) Przykłady rewaloryzacji i rekultywacji terenów zielonych w Polsce, na świecie, w najbliższym otoczeniu
d)Inspiracje
e) Zajęcia terenowe „Wyspa Młyńska rewitalizacja zielonej enklawy Bydgoszczy”

 

 

Szkolny koordynator projektu: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska