Skip to main content

Praktyki zawodowe Technik weterynarii ...

Praktyki zawodowe  Technik weterynarii  324002 /dwa tygodnie – 80 godz./ Klasa II W pierwszy dzień praktyki uczeń powinien zapoznać się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy. Materiał nauczania: Określanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Określanie wyposażenia przedsiębiorstwa. Zabiegi sztucznego unasienniania samic zwierząt gospodarskichi zwierząt towarzyszących. Organizowanie stanowiska pracy. […]

Praktyki zawodowe – Technik rolnik 314

Praktyki zawodowe  – Technik rolnik  314207 /dwa tygodnie – 80 godz. / Klasa II Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej W pierwszy dzień praktyki uczeń powinien zapoznać się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy. Materiał nauczania: Ocena stosowanych w gospodarstwie metod żywienia i warunków zapewnienia dobrostanu zwierząt. […]

Praktyki zawodowe Technik architektury k...

Praktyki zawodowe  Technik architektury krajobrazu 314202 /dwa tygodnie – 80 godz./ Klasa II Wykonywanie projektów terenów zieleni W pierwszy dzień praktyki uczeń zapoznaje się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy. Materiał nauczania: Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP. Wykonywanie odręcznych projektów terenów zieleni z zastosowaniem […]