Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja.
Realizacja przewidziana jest do 30 września 2018 r.
Projekt skierowany jest m.in. do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, którego organem prowadzącym jest Powiat Nakielski.
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nabywanie przez nich nowych umiejętności w Branżowej Szkole I Stopnia, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik.
Kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu, które pomogą uczniom zdobyć kompetencje zgodne z oczekiwaniami rynku pracy:
1. Kurs Storytellingu – budowanie marki produktu (kurs skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie: sprzedawca),
2. Kurs inseminacji – nowoczesne metody hodowli zwierząt (kurs skierowany do uczniów kształcących się w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik),
3. Kursy prawa jazdy kat. B – uprawnienia dla zawodowego kierowcy (kurs skierowany do uczniów kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca),
4. Kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (kurs skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie: sprzedawca),
5. Projektowanie zieleni w krajobrazie miejskim – zieleń jako element ładu przestrzennego (kurs skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie: technik architektury krajobrazu).