Biblioteka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzel liczy 16803 woluminów, księgozbiór uwzględnia potrzeby czytelników, wiek, typ szkoły i poziom kształcenia. Zasoby biblioteki to w głównej mierze lektury, klasyka literatury polskiej i obcej, literatura pedagogiczna, popularno – naukowa, naukowa, a także wydawnictwa informacyjne, programy komputerowe i czasopisma. Literatura beletrystyczna obejmuje szeroką tematykę od obyczajowej, psychologicznej, młodzieżowej do fantastyki i kryminałów.

Zbiory są sklasyfikowane i uporządkowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Do dyspozycji czytelników wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający; encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki, leksykony, albumy, literaturę pedagogiczna i psychologiczną.

Prenumerujemy czasopisma:

Młody Technik, Gimnazjalista Victor, Biblioteka w Szkole, Kwietnik, Ogród, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska

 

MK