Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Wincentego Witosa w Samostrzelu

89-110 Sadki, Samostrzel 9


 

tel./fax 52 – 385 – 08 – 26


 

e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl