Samostrzel, 20.12.2019r.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. W. Witosa w Samostrzelu INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko głównej księgowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Ewich, zamieszkała Samostrzel. Uzasadnienie:  Pani Elżbieta Ewich w procesie naboru spełniła oczekiwania przewidziane dla stanowiska.