Skip to main content

„Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawod

„Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy”

Od dwóch miesięcy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu realizowany jest projekt na zajęcia pozalekcyjne, który dofinansowany został w kwocie 8000 zł przez Powiat Nakielski. To kolejna propozycja dla uczniów technikum weterynarii, technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego tym razem pod tytułem „Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy”. Poprzez zajęcia nauczyciele […]

Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodo

Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy

Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu otrzymał dotację z Powiatu Nakielskiego w wysokości 8000 zł na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zgodnie z hasłem Ministerstwa Edukacji Narodowej, że rok szkolny 2014/2015 jest „Rokiem Szkoły Zawodowców” projekt Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy zaadresowany jest do wszystkich uczniów Technikum Weterynarii, Technikum Rolniczego i […]