Staże zawodowe uczniów ZSP w Samostrzelu w Dolnej Saksonii

Po długiej nieobecności z radością powitaliśmy Klaudię Grycan, Beatę Biskup, Ewelinę Kugacz oraz Adriana Maslocha – uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu , którzy przebywali na trzymiesięcznym zagranicznym stażu zawodowym w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Był to już kolejny wyjazd młodzieży naszej placówki, który zawdzięczamy wieloletniej współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz Wielkopolską […]