Joanna Pokojska – II LT – przewodnicząca,
Emilia Sztejka – IV LT – zastępca przewodniczącej
Julia Piasecka I HT
Maja Chmura – I FT
Maja Iciek – III FT
Maja Karabasz III – LT
Mikołaj Wiśniewski – II FTH

Igor Lemke IV FT

Igor Bączek – II BB

Sebastian Konderski – I LT