Skip to main content

Wyniki rekrutacji do projektu: „Doświadc

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie do 25 czerwca 2021 roku w sekretariacie szkoły deklaracji uczestnictwa podpisanej przez ucznia/uczennicę i opiekuna prawnego oraz podpisanie umowy i dostarczenie jej w dwóch egzemplarzach do 14 lipca 2021 roku. Niespełnienie powyższych warunków jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z listy zakwalifikowanych na […]

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młode

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” w województwie kujawsko-pomorskim!

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodzieży w woj. kujawsko-pomorskim! Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia. – Konsultacje […]

Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Ministerstwa Rolnictwai Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem EuropejskiegoFunduszu Morskiego i Rybackiego”. Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały sięatrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z EuropejskiegoFunduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” […]

Informacja dla pracodawców

Szanowni Państwo Pracodawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawyo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1], informujemy, że w art. 1 pkt 14 ww. ustawy, w zakresie dotyczącym art.15f, znalazły się regulacje dotyczące m.in. świadczenia […]

Zmarł Tadeusz Przyborowski

10 grudnia 2019 zmarł długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu. Uczył przedmiotów zawodowych, przede wszystkim hodowli i produkcji zwierzęcej, był także wychowawcą wielu pokoleń absolwentów technikum w Samostrzelu. Urodził się w 23 lipca 1927 roku w Sarnach na Wołyniu, a do Samostrzela trafił z nakazu pracy po ukończeniu Wyższej […]