Budynek pałacu w Samostrzelu, stanowiący podstawową bazę dla utworzonej szkoły, w okresie przedwojennym należał do rodziny Bnińskich, która wśród rodów szlacheckich zamieszkujących najbliższą okolicę należała do najbardziej znaczących. Bnińscy posiadali 7 majątków o ogólnym obszarze 6,5 tys. ha, a pałac w Samostrzelu będący ich siedzibą był największy i pięknie położony. Ta rodowa rezydencja rodziny Bnińskich ma bardzo ciekawą i bogatą historię. Pałac został zbudowany na pewno przed 1749 rokiem, ale wśród odkrytych murów są fragmenty starsze, co dowodzi, że w tym miejscu istniała już jakaś budowla. Kolejna udokumentowana modernizacja pałacu przeprowadzona została w 1825r. Wówczas to pałac otrzymał barokowo-klasycystyczną postać, a wokół niego założono duży park na wzór angielski ze wspaniałą ogrodową architekturą. Świetności rodowej siedziby Bnińskich dodawała również architektura i wystrój wnętrz, mieszczących bogate zbiory i kolekcje dzieł sztuki. Nic więc dziwnego, że w tej pięknej rezydencji gościli znani wszystkim Polakom: Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, Jan Kiepura, Ignacy Mościcki, Edward Rydz -Śmigły i wielu innych. Tragicznym czasem dla pałacu był okres drugiej wojny światowej. Budowla w wyniku działań wojennych została częściowo zniszczona, dzieła sztuki wywiezione lub rozgrabione. Obiekty pałacowe Niemcy przeznaczyli początkowo na Jugendheim, a w 1943r. na Kriegslazaret. To spowodowało dość znaczące przebudowy, adaptacje i zmiany otoczenia. Następnych zmian adaptacyjnych dokonano po wojnie przystosowując pojemną bazę lokalową na potrzeby tworzonej szkoły rolniczej. Jednak chyba ten fakt pozwolił budynkowi przetrwać wiele następnych lat i uchronił go przed niechybną dewastacją zniszczeniem.