Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu otrzymał dotację z Powiatu Nakielskiego w wysokości 8000 zł na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zgodnie z hasłem Ministerstwa Edukacji Narodowej, że rok szkolny 2014/2015 jest „Rokiem Szkoły Zawodowców” projekt Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy zaadresowany jest do wszystkich uczniów Technikum Weterynarii, Technikum Rolniczego i Technikum Architektury Krajobrazu, podzielonych na 3 grupy zadaniowe, z powodu ich różnych zainteresowań, jednak wynikających z rolniczego profilu szkoły. Poprzez zajęcia nauczyciele chcą pokazać uczniom działania i usługi, które mogą świadczyć pokrewnym zawodom oraz wynikające z nich korzyści. Uczniowie technikum weterynarii przygotują i przeprowadzą serię seminariów i badań laboratoryjnych zwierząt hodowanych w gospodarstwach uczniów technikum rolniczego. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej weterynarze przeprowadzą Dni badania klinicznego dla psów, kotów, królików należących do okolicznych mieszkańców. Uczniowie technikum architektury krajobrazu przygotują Dni doradztwa w zakresie projektowania i pielęgnacji ogrodów przydomowych oraz wzbogacą powstałą w ramach projektu Bażanty na samostrzelskiej ścieżce ścieżkę dydaktyczną o nowe zakątki zieleni np. Lawendowy ogród oraz przeprowadzą rewitalizację zieleni wokół szkoły, zniszczonej przy termomodernizacji budynku. Uczniowie technikum rolniczego rozbudują ścieżkę dydaktyczną o stację meteorologiczną, przy pomocy której opracowywać będą tzw. depesze meteo i prognozy agrometeorologiczne. Umieszczą je na stronie internetowej szkoły, z której korzystać będą mogli rolnicy powiatu nakielskiego. Ponadto młodzież technikum przygotuje na VIII Zjazd Absolwentów stoisko ze zdrową żywnością Swojska chata. Koordynatorem projektu jest Magdalena Wyczańska-Jabłkowska. Nauczycielami wspierającymi i przeprowadzającymi zajęcia z poszczególnymi grupami zadaniowymi są Małgorzata Piasecka i Natalia Musiał. Czas trwania projektu od 1 marca do 30 listopada 2015r.

Tekst: Magdalena Wyczańska-Jabłkowska