W piątek, 3 października w obecności zaproszonych gości, p. Tadeusza Sobola -Starosty Nakielskiego, p. Tomasza Miłowskiego – radnego Powiatu Nakielskiego oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji i Sportu, p. Ewy Szłapy – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle Nad Notecią, p. Sławomira Sobczaka – Prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią, p. Zbigniewa Sikory – Leśniczego z Leśnictwa Kruszyn, p. Jana Cichego – przedstawiciela Koła Łowieckiego Łoś i innych partnerów oraz przyjaciół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu oficjalnie rozpoczęto realizację przedsięwzięcia Bażanty na samostrzelskiej ścieżce, którego głównym celem było stworzenie ścieżki dydaktycznej na wzór terenu naturalnego ze stanowiskami roślinnymi oraz wolierą dla bażantów. Te niezwykle piękne ptaki mają być tutaj odchowane do okresu godowego, który przypada zimą. Potem zostaną wypuszczone na okoliczne łąki, gdzie zaczną samodzielne życie. Tereny zielone wokół naszej szkoły dają wiele możliwości ciekawej aranżacji, co postanowiły wykorzystać panie Agnieszka Krusik i Małgorzata Piasecka – nauczycielki przedmiotów zawodowych w technikum. Napisały wniosek i uzyskały dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu, który przyczyni się również do promocji szkoły jako placówki przyjaznej środowisku i kształtującej zachowania proekologiczne.

jako placówki przyjaznej środowisku i kształtującej zachowania proekologiczne. W imprezie brali także udział uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w Sadkach. Byli oni pierwszymi, niezwykle aktywnymi, uczestnikami warsztatów przeprowadzonych przez uczniów Technikum Weterynarii i Technikum Architektury Krajobrazu na nowopowstałej wokół szkoły ścieżce dydaktycznej.

 

Przygotowała: EM

Foto: D. Górzyński