Już po raz drugi ZSP w Samostrzelu  otrzymał niezwykle wysoki grant na realizację projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego   z  Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Erasmus+, którego pomysłodawcą i autorem jest nauczyciel języka angielskiego Damian Poniewierski. Głównym celem projektu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Dzięki dofinansowaniu wartemu blisko 200 000 złotych uczniowie  technikum weterynarii, architektury krajobrazu i rolniczego odbędą staże zawodowe w Słowenii, tym samym  rozwiną wieloletnią współpracę z partnerską szkołą Biotehniski Center w Naklo.

                                                                                              Małgorzata Ciechanowska