Język polski

  • J. Kusiak, Odkrywamy na nowo, Język polski – podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, cz. 1, wyd. Operon

Matematyka

  • K. Szymański,L. Wojciechowska, M. Bryński, Matematyka I, wyd. WSiP

Geografia

  • R. Uliszak, K. Widermann, Oblicza geografii, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

Biologia

  • E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jesień, S. Czchorowski, Biologia na czasie, wyd. Nowa Era- poziom podstawowy

J. angielski

  • Paul Radley, New Horizons 1 – nowe wydanie, książka zawiera w sobie podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Oxford ( na trzy lata nauki)

Fizyka

  • M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Chemia

  • R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, wyd. Nowa Era

Historia

  • B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia najnowsza, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

  • J. Słoma, G. Zając, Żyję i działam bezpiecznie, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

  • Z. Makieła, T. Rachmał, Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era