Język polski

  • B. Chuderska, Odkrywamy na nowo, Język polski – podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, cz.2, wyd. Operon

Matematyka

  • K. Szymański, L. Wojciechowska, M. Bryński, Matematyka III, wyd. WSiP

J. angielski

  • Paul Radley, New Horizous 1 – nowe wydanie, książka zawiera w sobie podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Oxford, zakres podstawowy, wyd. Operon

WOS

  • Z. Smutek, J. Maleska, Wiedza o społeczeństwie – Odkrywamy na nowo, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Operon