Język polski

  • B. Chuderska, Odkrywamy na nowo, Język polski – podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, cz.1, wyd. Operon

Matematyka

  • K. Szymański, L. Wojciechowska, M. Bryński, Matematyka II, wyd. WSiP

J. angielski

  • Paul Radley, New Horizons 2 – nowe wydanie, książka zawiera w sobie podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Oxford, zakres podstawowy, wyd. Operon

Historia

  • B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia najnowsza, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Podstawy przedsiębiorczości

  • Z. Makieła, T. Rachmał, Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era