Język polski

 • W. Bobiński, A. Janus- Sitarz, M. Pabisek, Nowe Lustra Świata., wyd. WSiP

Matematyka

 • Po uzgodnieniu z nauczycielem

Chemia

 • R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

Biologia

 • E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jesień, S. Czachorowski, Biologia na czasie, wyd. Nowa Era – poziom podstawowy

Geografia

 • R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

J. angielski

 • D. Spencer Gateway Plus 1 podręcznik + zeszyt ćwiczeń A. Cornford, wyd. Macmillan Education

J. niemiecki

 • G. Motta, Exakt fur Dich 2, podręcznik + książka ćwiczeń , język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych dla klasy 1

Fizyka

 • M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

Chemia

 • R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, wyd. Nowa Era
  Historia
 • B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia najnowsza, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • J. Słoma, G. Zając, Żyję i działam bezpiecznie, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Nowa Era

Historia

 • B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia najnowsza, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Operon

WOS

 • Z. Smutek, J. Maleska, Wiedza o społeczeństwie – Odkrywamy na nowo, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wyd. Operon

Anatomia i fizjologia zwierząt TW

 • Klaus Loeffler , Anatomia i fizjologia zwierząt domowych, wyd. Lekarskie PZWL 2002, kl. I i II

Chów i hodowla zwierząt, Rozród zwierząt TW

 • Produkcja zwierzęca, cz. I-III, wyd. Hortpress

Chów zwierząt gospodarskich TR, TW

 • Produkcja zwierzęca cz. I – III, wyd. Hortpress

Technika w rolnictwie

 • Mechanizacja rolnictwa – podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne, cz. I i II, wyd. Hortpress

Produkcja roślinna TR

 • Produkcja roślinna cz. I-III, wyd. Hortpress
 • Technologie produkcji roślinnej, wyd. Hortpress

Rośliny ozdobne TAK

 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów- podręczniki dostępne w szkole
 • E. Gadomska, Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. I-V ,wyd. Hortpress
 • E. K. Gadomscy, Urządzanie pielęgnacja terenów zieleni cz. I-III, wyd. Hortpress
 • Opr. zesp. Gadomska, Podstawy architektury krajobrazu, cz. I i II, wyd. Hortpress
 • ( na cały cykl nauki) – podręczniki dostępne w szkole

Podstawy przedsiębiorczości

 • Z. Makieła, T. Rachmał, Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era