Język polski

 • W. Bobiński, A. Janus- Sitarz, M. Pabisek, Nowe Lustra Świata., wyd. WSiP (kolejna część)

Matematyka

 • Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony dla kl. II, wyd. Podkowa
 • Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony dla kl. IIIwyd. Podkowa

J. niemiecki

 • A.D Jarząbek, D. Koper Motive Deutsche, podręcznik z ćwiczeniami do liceum i technikum cz. 2(kontynuacja)

J. angielski

 • M. Rosińska, K. Wilson, Matura Masters 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń (zielony), wyd. Macmillan
 • Do każdego podręcznika (poziomu) dołączony jest komponent egzaminacyjny zawierający ćwiczenia przygotowujące do nowej matury ustnej

Historia i społeczeństwo

 • K.Kłodziński, T. Krzemiński, Europa i świat. Poznać przeszłość, wyd. Nowa Era

Rośliny ozdobne

 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów – podręczniki dostępne w szkole
 • E. Gadomska, Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. I-V ,wyd. Hortpress
 • E. K. Gadomscy, Urządzanie pielęgnacja terenów zieleni cz. I-III, wyd. Hortpress
 • Opr. zesp. Gadomska, Podstawy architektury krajobrazu, cz. I i II, wyd. Hortpress
 • ( na cały cykl nauki) – podręczniki dostępne w szkole
 • Z. Haber, P. Urbański, Ochrona i kształtowanie krajobrazu – kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, podręcznik nie jest obowiązkowy