Język polski

 • W. Bobiński, A. Janus- Sitarz, M. Pabisek, Nowe Lustra Świata., wyd. WSiP (kolejna część)

Matematyka

 • Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony dla kl. II,  wyd. Podkowa

Biologia

 • M. Marko – Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski, F. Dubert A Kula, Biologia na czasie 2 , wyd. Nowa Era – poziom rozszerzony

J. niemiecki

 • A.D. Jarząbek, D. Koper, Motive Deutsch 2, podręcznik z ćwiczeniami do liceum i technikum, zakres podstawowy – Kurs dla kontynuujących naukę Poziom B1

J. angielski

 • M. Rosińska, K. Wilson, Matura Masters Pre – intermediate podręcznik + zeszyt ćwiczeń (zielony), wyd. Macmillan
 • Do każdego podręcznika (poziomu) dołączony jest komponent egzaminacyjny zawierający ćwiczenia przygotowujące do nowej matury ustnej

Historia i społeczeństwo

 • Janicka Poznać przeszłość – Rządzący i rządzeni, wyd. Nowa Era

Diagnostyka Chorób zwierząt

 • J. Nicpoń (red.), Badanie kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt, wyd. UWP Wrocław 2010
 • Z. Gliński, K. Kostro (praca zbiorowa), Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz wyd. PWRiL 2011

Rośliny ozdobne TAK

 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów – podręczniki dostępne w szkole
 • E. Gadomska, Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. I-V ,wyd. Hortpress
 • E. K. Gadomscy, Urządzanie pielęgnacja terenów zieleni cz. I-III, wyd. Hortpress
 • Opr. zesp. Gadomska, Podstawy architektury krajobrazu, cz. I i II, wyd. Hortpress
  ( na cały cykl nauki)