Język polski

 • W. Bobiński, A. Janus- Sitarz, M. Pabisek, Nowe Lustra Świata., wyd. WSiP (kolejna część)

Matematyka

 • Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony dla kl. I
 • Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony dla kl. II

Biologia

 • Cewe, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, Biologia na czasie, wyd. Nowa Era – poziom rozszerzony

J. niemiecki

 • G. Motta, Exakt fur Dich 3, podręcznik + książka ćwiczeń , język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych dla klasy 2 (od II semestru)

J. angielski

 • D. Spencer, Gateway Plus 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń A. Cornford, wyd. Macmillan Education

Historia i społeczeństwo

 • T. Maćkowski Poznać przeszłość- Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. Nowa Era

Diagnostyka Chorób zwierząt TW

 • J. Nicpoń (red.), Badanie kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt, wyd. UWP Wrocław 2010

Rośliny ozdobne

 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów – podręczniki dostępne w szkole
 • E. Gadomska, Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. I-V ,wyd. Hortpress
 • E. K. Gadomscy, Urządzanie pielęgnacja terenów zieleni cz. I-III, wyd. Hortpress
  Opr. zesp. Gadomska, Podstawy architektury krajobrazu, cz. I i II, wyd. Hortpress
  ( na cały cykl nauki)