Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym – technik weterynarii:

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IV
Podstawy działalności gospodarczejX
Język obcy zawodowyX
Przepisy ruchu drogowegoX
Anatomia i fizjologia zwierzątX
Chow i hodowla zwierzątXX
Inseminacja zwierzątX
Diagnostyka weterynaryjnaX
Choroby i pielęgnacja zwierzątXX
Administracja weterynaryjnaX
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsaX

Nauka jazdy ciągnikiem i możliwość uzyskania prawo jazdy kat. T.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym – technik weterynarii:

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IV
Pracownia anatomicznX
Pracownia zootechnicznaXX
Pracownia inseminacyjnaX
Pracownia diagnostycznaXX
Pracownia laboratoryjnaX
Pracownia zabiegowaXX
Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnegoX

Praktyki zawodowe: 160 godz. – 4 tygodnie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9.) – luty 2014/2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY DRUGĄ KWALIFIKACJĘ – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.) – czerwiec 2015/2016

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY TRZECIĄ KWALIFIKACJĘ – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań Inspekcji weterynaryjnej (R.11.) – luty 2016/2017

Przygotował: A. Grzegorek-Trybusewska