Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym – technik architektury krajobrazu:

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IV
Podstawy działalności gospodarczejX
Język obcy zawodowyX
Przepisy ruchu drogowegoX
Podstawy architektury krajobrazuX
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazuXX
Obiekty małej architektury krajobrazuX

Nauka jazdy ciągnikiem i możliwość uzyskania prawo jazdy kat. T.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym – technik architektury krajobrazu:

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IV
Projekty obiektów architektury krajobrazuXXXX
Pracownia pielęgnacji terenów zieleni XXXX

Praktyki zawodowe: 160 godz. – 4 tygodnie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21.) – czerwiec 2014/2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY DRUGĄ KWALIFIKACJĘ – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22.) – luty 2016/2017

Przygotowała: A. Grzegorek-Trybuszewska