Nauka trwa 2 lata i obejmuje 2 kwalifikacje:

Kwalifikacja 1
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Kwalifikacja 2
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych                                 oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

  • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, 
  • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
  • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

  • jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
  • w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, 
  • w zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,
  • w firmach związanych z agrobiznesem,
  • możesz także samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

 

Kierunek zapewnia kwalifikacje rolnicze
potrzebne przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych.

 

PODANIE