Skip to main content

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYC

„OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS” „SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ” Cele konkursu Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i powodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  i […]