Udział młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa  w Samostrzelu wpisał się na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W dniach 11-12 maja br. podczas imprezy plenerowej Targi LATO NA WSI Święto Smaku i Tradycji w Minikowie, uczniowie ZSCKR w Samostrzelu przygotowali stoisko na którym zaprezentowali kierunki kształcenia zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Udział w imprezie umożliwił przyszłym technikom architektury krajobrazu, technikom turystyki na obszarach wiejskich, technikom weterynarii oraz technikom rolnikom  zaprezentowanie swoich umiejętności zawodowych. Z wielkim zaangażowaniem  przekazywali oni zainteresowanym informacje dotyczące projektowania i urządzania ogrodów, pielęgnacji roślin oraz możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych przez młodzież i dorosłych w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kształcących w zawodach: rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu. Dodatkowo przygotowaną atrakcją był niecodzienny makijaż w postaci zmywalnych tatuaży.  

Na wszystkich gości odwiedzających stoisko czekała słodka niespodzianka.

Materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska