Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna

W miniony piątek, 26. kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu 18 uczniów technikum weterynarii i 19 uczniów technikum rolniczego podczas uroczystego apelu otrzymało z rąk swoich wychowawców: pani Aleksandry Składanowskiej i pana Radosława Hyżego świadectwa ukończenia szkoły.

Ceremonia zakończenia szkoły to czas podsumowań, refleksji i różnorodnych emocji. Towarzyszą one uczniom, nauczycielom i rodzicom. Nie inaczej było i tym razem w Samostrzelu. Ciepłymi słowami uczniów klas piątych pożegnała pani dyrektor Małgorzata Ciechanowska. Wszystkim podziękowała za wysiłek i zaangażowanie. Szczególne słowa uznania skierowała do uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem: Martyny Jasińskiej – średnia ocen: 5,26, Klaudii Lewinskiej – średnia ocen: 5,1, Marii Kowalskiej – średnia ocen: 4,81, Martyny Walczak – średnia ocen: 4,81 z klasy V technikum weterynarii oraz Kamila Gzika – średnia ocen: 4,93, Igora Lemke – średnia ocen: 4,93 i Magdaleny Rzendkowskiej – średnia ocen: 4,78 z technikum rolniczego, a Ich rodzicom wręczyła listy gratulacyjne.

Za dodatkowe działania na rzecz szkoły, reprezentowanie jej podczas rozmaitych wydarzeń, konkursów docenieni zostali finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: Mikołaj Torochow, Kamil Gzik i Martyna Jasińska, a także Maria Kowalska i Tomasz Kowalski  za osiągnięcia sportowe.

Do absolwentów okolicznościowe słowa skierowała również Asia Pokojska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, podziękowała Im za lata spędzone w szkole i życzyła  kolejnych sukcesów. Z kolei absolwenci – Emilia Sztejka i Igor Lemke skierowali wzruszające podziękowania do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników szkoły.

Na zakończenie, uczniowie klas IV technikum, którzy przygotowali pożegnalną uroczystość i czuwali nad jej przebiegiem, zaprosili wychowawców klas kończących szkołę, p. A. Składanowską i p. R. Hyżego do udziału w turnieju Milionerzy. Ten  punkt programu okazał się trafnym podsumowaniem wszystkich emocji towarzyszących zakończeniu szkoły średniej.

Tekst: Weronika Kiestrzyn, Wiktoria Nowak ( IV LT)