Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w ramach finansowania z Funduszu Promocji Roślin Oleistych zrealizowało w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu projekt pt. „Soja i rzepak w szkołach”. Dzięki wsparciu KZPRiRB w pracowni przedmiotów zawodowych zamontowano tablice edukacyjne dotyczące znaczenia, najważniejszych aspektów związanych z uprawą rzepaku oraz soi, a także głównych zagrożeń występujących w ich uprawie. Tablice pozwolą naszym uczniom lepiej przyswajać wiedzę na temat tych roślin. Dodatkowo, dzięki udziałowi w projekcie, szkoła wzbogaciła się o nowe środki dydaktyczne  tj. żółte naczynia do monitorowania szkodników w rzepaku, ramki pomiarowe, lupy oraz pojemniki do odmierzania cieczy użytkowej. Dziękujemy KZPRiRB za przekazanie pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów.

Tekst: Bartłomiej Wojciechowski