Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą:

 • Małgorzata Ciechanowska – dyrektor szkoły;
 • Damian Poniewierski – nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu;
 • Adrianna Grzegorek-Trybuszewska – kierownik kształcenia zawodowego.
 • Marcela Gruszczyńska – nauczyciel
 • Ewa Zdrojewska-Baliniak – nauczyciel języka angielskiego

Osoba ubiegająca się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria:

 1. być uczniem ZSCKR w Samostrzelu
 2. mieć ukończone 15 lat w dniu aplikowania do uczestnictwa,
 3. Wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii zawodowej,
 4. Posiadać pozytywną opinię wychowawcy zawierającą informacje dotyczące zachowania, zaangażowania w prace na rzecz szkoły.

Uczeń ubiegający się o udział w stażu w ramach Projektu musi złożyć do 17czerwca 2024 roku deklarację zawierającą:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Zgodę rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji stażu w formie pisemnej i elektronicznej.

Komisja rekrutacyjna dokona zakwalifikowania kandydatów na podstawie poniższych kryteriów:

Kryteria premiujące:
Zamieszkiwanie na terenach wiejskich1 pkt.
Obciążenie obowiązkami gospodarczymi1 pkt.
Niekorzystna sytuacja społeczno-materialna1-3 pkt.
Średnia ocen z roku szkolnego 2023/2024Średnia ocen 2-3 – 1 pkt
Średnia ocen 3,01-4,00 – 2 pkt.
Średnia ocen 4,01-5,00 – 3 pkt.
Średnia ocen 5,01-6,00 – 4 pkt.
Średnia ocen z  roku 2022/2023Średnia ocen 2-3 – 1 pkt
Średnia ocen 3,01-4,00 – 2 pkt.
Średnia ocen 4,01-5,00 – 3 pkt.
Średnia ocen 5,01-6,00 – 4 pkt.
Opinia wychowawcy/ nauczycielaNIEODPOWIEDNIA – 0 pkt    
DOBRA – 3 pkt    
BARDZO DOBRA – 4 pkt.  
WZOROWE – 5 pkt.
Szczególne osiągnięcia1-2 pkt.

Komisja dokona analizy wyników postępowania i na tej podstawie wyłoni 16 uczestników oraz grupę osób zakwalifikowanych na listę rezerwową. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 czerwca 2024 roku.

Osoby zakwalifikowane do listy rezerwowej przechodzą na listę osób wyjeżdżających w chwili rezygnacji uczestników z listy podstawowej.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej skierowane do koordynatora projektu w terminie 2 tygodni od chwili ogłoszeni wyników rekrutacji.

Deklarację należy składać w sekretariacie szkoły lub skan na adres e-mail szkoły (sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl)