W czwartek 17 kwietnia delegacja uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wzięła udział w zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie obchodach 43. rocznicy podpisania Porozumień Bydgoskich. Uroczystość przygotowana pod patronatem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych uczciła pamięć historycznych wydarzeń z wiosny 1981 r., upamiętniła postaci sygnatariuszy umów obywatelsko-rządowych na czele z Piotrem Bartoszcze oraz przybliżyła słuchaczom zgromadzonym w sali konferencyjnej ODR miejsca pamięci ruchu solidarnościowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szereg ciekawych prelekcji zwieńczyła projekcja filmu zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Bydgoski Marzec 1981” wzbogacona wspomnieniami prezesa Społecznego Komitetu „Solidarni – Wieś Pamięta” p. Michała Grabianki.