01. maja 2004 roku Polska  na mocy Traktatu Akcesyjnego z 16. kwietnia 2003 r. stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Członkostwo Polski w UE stwarza wiele możliwości współpracy i rozwoju. Fundusze europejskie pozwalają na realizację nowoczesnych inwestycji w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

W związku z 20. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uczniowie klas III LT, IV LT i IV FT wraz z opiekunem p. Agnieszką Korzeniewską przygotowali film promujący działania UE   i zachęcający do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 09. czerwca 2024 roku.