Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą: Osoba ubiegająca się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria: Uczeń ubiegający się o udział w stażu w ramach Projektu musi złożyć do 17czerwca 2024 roku deklarację zawierającą: Komisja rekrutacyjna dokona zakwalifikowania kandydatów na podstawie poniższych kryteriów: […]