Po długiej nieobecności z radością powitano uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, którzy przebywali na trzymiesięcznych zagranicznych stażach zawodowych w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Był to już kolejny wyjazd młodzieży, którzy wzięli udział w projekcie „Staż zawodowy uczniów polskich szkół rolniczych w Niemczech” – nr projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000069089, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Staż zawodowy realizowany był ze środkównowego programu pod nazwą Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który przewidziany jest na lata 2021-2027. Jednym z jego beneficjentów jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która realizuje również program Erasmus+. Staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla uczniów – młodych polskich rolników, ale także wielką przygodą. Wzięcie udziału wymaga silnej woli, determinacji i wytrwałości oraz dużych umiejętności zawodowych. Osoby, które wzięły udział w projekcie posiadają te cechy i świetnie sobie poradziły w nowym miejscu, w obcym kraju przez tak długi okres czasu. Odmienność kulturowa, otoczenie, formy pracy w niemieckim gospodarstwie, a także kwestie językowe mogły wydawać się na początku trudne, jednak z biegiem czasu coraz lepiej radzili sobie w nowych sytuacjach. Wyjazd okazał się strzałem w dziesiątkę i taką formę zdobywania doświadczenia mogą polecić każdemu.

Adrianna Grzegorek-Trybuszewska