W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu włączyła się w organizowany na terenie całego kraju szereg patriotycznych imprez, okolicznościowych wydarzeń i rocznicowych upamiętnień. Dobrą i sprawdzoną w boju kontynuacją ubiegłorocznej aktywności okazała się druga edycja gry edukacyjnej „Droga do niepodległości”, która skupiła w sobie zaangażowanie, wiedzę, jak również zdrową rywalizację sportową każdej z klas, a poprzez biało-czerwoną wolę walki i zwycięstwa oraz uskrzydlający zapał stających w szranki nastoletnich „Orląt”, dowiodła bogactwa narodowej świadomości, odwagi w podejmowaniu trudnych zadań i współpracy w duchu młodzieńczego braterstwa. W rywalizacji obejmującej zarówno konkurencje merytoryczne, jak i sprawnościowe, każdą z klas reprezentował trzyosobowy zespół. Rozwiązywano testy historyczne, uzupełniano teksty pieśni legionowych i powstańczych, zmagano się z układankami tematycznymi, wypełniano krzyżówki historycznymi pojęciami, postaciami i wydarzeniami z dziejów odzyskującej niepodległość Polski. Oprócz tego biegano przenosząc rannych, zakładano opatrunki, pokonywano tor przeszkód oraz strzelano do celu. Na każdym z wyznaczonych stanowisk czekały zadania godne charyzmy samego Józefa Piłsudskiego i na miarę wyjątkowych czasów, których pamięć tak ochoczo świętujemy. Dokładność wykonania, erudycja i czas osiągnięty w pocie czoła decydowały o konkretnych miejscach na podium, na których stanęli: 

klasa V technikum rolniczego – I miejsce,
klasa II technikum architektury krajobrazu i klasa V technikum weterynarii – II miejsce,
klasa IV technikum rolniczego – III miejsce.

Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli nauczyciele: Olga Cegielska, Olga Juchacz, Marek Jackiewicz, a nad sprawnym przebiegiem czuwali uczniowie z klasy II technikum architektury krajobrazu. Zmagania sportowe nadzorował nauczyciel wychowania fizycznego Radosław Hyży.

Symbolicznym zwieńczeniem tego doniosłego dnia było uroczyste odśpiewanie w samo południe pełnej wersji „Mazurka Dąbrowskiego” przez dyrekcję, całe grono pedagogiczne oraz wszystkich uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu. Towarzyszyło temu wciągnięcie biało-czerwonej flagi na nowy maszt przed budynkiem szkoły przez szkolny poczet sztandarowy, słowa Pani wicedyrektor skierowane do zgromadzonych i wręczenie dyplomów oraz nagród zwycięzcom konkursowych zmagań.

Przeżyliśmy ten dzień godnie i jak zawsze wspólnie.

Tekst: Marek Jackiewicz