Budowa placu manewrowego do nauki jazdy wraz z budynkiem socjalnym praz placem postojowym dla maszyn i pojazdów