Skip to main content

Laureaci etapu szkolnego XLV edycji Oli...

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest jedną z największych w kraju. Uzyskanie statusu finalisty, laureata gwarantuje zdobycie indeksów wybranych uczelni wyższych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy powinni wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale […]

Przekazanie gruntów rolnych Zespołowi Sz

16 listopada 2021r podpisano protokół między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwaw Bydgoszczy a ZS CKR w Samostrzelu w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obejmującej  dwie działki położone w obrębie Samostrzel o łącznej powierzchni  35 hektarów. Dzięki temu  uczniowie technikum rolniczego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą mogli z powodzeniem realizować zajęcia praktyczne. […]