Zapytanie ofertowe na olej 2018r

Załącznik 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącnik 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Załącznik 3 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI OFEROWANEGO PALIWA

Załącznik 4 – UMOWA