27 stycznia 2018 roku słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu pod opieką pani Agnieszki Krusik uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do owczarni Pana Piotra Łukaszewicza w Broniewie – prezesa Regionalnego Związku Owiec i Kóz w Bydgoszczy. Na początku odbyła się prelekcja hodowcy, w trakcie której kursanci zadawali różne pytania dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego, rozrodu owiec, a także członkowstwa w w/w związku. Wymiana doświadczeń skłoniła do żywej dyskusji dotyczącej porównywania dochodowości pod względem doboru gatunków zwierząt do chowu w gospodarstwie. Ostatnim punktem zajęć było usuwanie ogonów młodym osobnikom, co uczestnicy wyjazdu mieli okazję wykonać po raz pierwszy.

Agnieszka Krusik