W grudniu 2017 roku odbyło się spotkanie Koła Młodych Hodowców Bażantów z hodowcą bażantów, a zarazem przedstawicielem Koła Łowieckiego nr 22 Łoś w Potulicach, panem Bogdanem Zadłużnym . Było ono podsumowaniem kilkuletniej współpracy z młodzieżą z Samostrzela i okazją do wręczenia publikacji o tematyce przyrodniczej.

Od gości otrzymaliśmy również różne okazy ptaków, które mają się u nas zadomowić i być dodatkową wizytówką oraz atrakcją ścieżki dydaktycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Obecnie w naszej szkolnej wolierze mamy następujące rasy bażantów: królewską, srebrną, mongolską oraz łowną.

Warto wspomnieć, że w czerwcu bieżącego roku, przy współpracy z panem Zadłużnym nastąpiło wypuszczenie bażantów wyhodowanych przez uczniów technikum weterynarii na terenie łowiska. Rejon ten należy  do rezerwatu leśnego „Las Minikowski” i jednocześnie jest włączony do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Podczas tej wizyty, Łowczy Ryszard Kotyś omówił kalendarz i zasady polowań w poszczególnych porach roku oraz warunki wstąpienia adeptów do Polskiego Związku Łowieckiego. Sygnalista Zbigniew Kowalski zaprezentował wabienie zwierzyny: dzika, jelenia, sarny, lisa i dzikiego ptactwa. Miłym akcentem przygotowanym przez gospodarzy było ognisko.

Podczas grudniowego spotkania,  p. Magdalena Wyczańska-Jabłkowska i p. Agnieszka Krusik –nauczycielki opiekujące się szkolnym kołem ustaliły z p.  Bogdanem Zadłużnym zakres działań dotyczących rozrodu, pielęgnacji piskląt po wykluciu i odchowania bażantów do okresu osiągnięcia dojrzałości płciowej.

Jolanta Lach

Agnieszka Krusik