W dorosłym życiu czeka Was przede wszystkim podejmowanie ważnych decyzji, a także wiele egzaminów, które będziecie musieli zdać. Każdy z Was otrzyma inny zestaw zadań do rozwiązania. Być może, nie zawsze będziecie znali odpowiedź, ale nie bójcie się pytać. Bądźcie otwarci i życzliwi, ciekawi świata i ludzi. Odważnie idźcie przez życie, korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych tutaj, w szkole w Samostrzelu.

Tymi, wzruszającymi, słowami, do uczniów kończących technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, zwróciła się ich wychowawczyni, pani Aleksandra Składanowska, która w obecności zaproszonych gości: pana Radosława Mrugowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego, właścicieli zakładów współpracujących ze szkołą w ramach kształcenia praktycznego, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz rodziców wręczyła dwudziestu jeden uczniom świadectwa ukończenia szkoły. Wśród nich znalazło się troje, którzy szczególnie ciężko pracowali w ciągu czterech lat, aby osiągnąć jak najwyższe wyniki w nauce. Wyróżnienia w postaci świadectw z biało – czerwonym paskiem, za wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, dyplomów i nagród książkowych otrzymali: Marek Kapczyński z technikum weterynarii oraz Róża Siemion i Damian Ożóg z technikum architektury krajobrazu, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Nagrody powędrowały również do uczniów, którzy szczególnie aktywnie angażowali się w różnorodne szkolne działania: kreowanie pozytywnego wizerunku ZSP w Samostrzelu:  Róża Siemion i Marek Kapczyński,  zmagania sportowe, w tym wielobój rzeczny: Piotr Jagodziński, Jakub Kaniewski, Paweł Kowalski i Krystian Mrotek,  oraz przeprowadzenie corocznych edycji imprezy plenerowej Hubertus: Jakub Kaniewski, Szymon Kuligowski, i Damian Ożóg. W imieniu absolwentów głos zabrały Agnieszka Wachowska i Aleksandra Kantorska, które z głębi serca podziękowały dyrekcji szkoły, wychowawczyni, pozostałym nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za wielki trud włożony w  edukację i kształtowanie uczniowskich charakterów. Starszych kolegów, pożegnał  i motywował do dalszych przedsięwzięć, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Szymon Wójcik.

Uroczystość  uatrakcyjnił przezabawny program artystyczny przygotowany perfekcyjnie przez uczniów klasy III technikum na wzór telewizyjnego programu Familiada, w którym oczywiście nie zabrakło niezwykłych emocji. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Tekst: Ewa Makowska