Zakończenie roku szkolnego to niewątpliwie dla każdego ucznia najpiękniejszy dzień. Po 10 miesiącach wytężonej pracy nadszedł ten długo oczekiwany moment. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu były to uroczystości, w których udział wzięli zaproszeni goście – Andrzej Kinderman – Wicestarosta Nakielski, rodzice wyróżnionych uczniów oraz uczniowie i pracownicy szkoły. Bohaterami w tym dniu byli uczniowie kończący naukę w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej, szczególnie ci, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce potwierdzone osiągnięciami na egzaminie gimnazjalnym. Rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa z biało – czerwonym paskiem dyrektor szkoły Małgorzata Ciechanowska wręczyła listy gratulacyjne. Jak co roku Rada Rodziców ufundowała nagrody finansowe dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie w szkole. W klasach gimnazjalnych są to: Julia Iwanek, Maria Wróblewska, Agata Zygmunt oraz Kinga Mierwa. Ze szkoły średniej takie wyróżnienie otrzymały uczennice: Magdalena Grześkowiak, Lidia Wodzińska i Sandra Kamińska. Przebieg uroczystości miał wyjątkowy charakter również dlatego, że społeczność szkolna oficjalnie pożegnała Panie: Renatę Słomę, Zdzisławę Żołądkiewicz, Michalinę Damską, które po wielu latach pracy, odchodzą na zasłużoną emeryturę oraz Panie: Jolantę Lach, Dorotę Krzemińską i Panów Marka Żurka, Wojciecha Śmigla, którzy zmieniają pracę. Pani Dyrektor dziękowała wszystkim w imieniu szkoły za zaangażowanie, pracę wychowawczą i zwykłą ludzką życzliwość okazywaną wszystkim każdego dnia. Prowadzeniem apelu zajęła się klasa III technikum pod opieką wychowawczyni Magdaleny Wyczańskiej – Jabłkowskiej. Nie obyło się, oczywiście, bez tradycyjnych podziękowań i pożegnań, przy których niejednemu zakręciła się łza w oku.

Tekst: Ewa Makowska