W sobotę, 3 lutego 2018 r. po raz drugi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odbyło się uroczyste zakończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych: R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów, które rozpoczęły się we wrześniu 2016 r. 

Pani Dyrektor Małgorzata Ciechanowska pogratulowała 37 absolwentom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz trafnego wyboru placówki, która w tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  „Perspektywy” uzyskała honorowy tytuł “Złotej Szkoły”, zajmując 89 miejsce wśród techników w Polsce, 7 w województwie kujawsko – pomorskim i 1 w powiecie nakielskim. Szczególne słowa uznania skierowała do słuchaczy, którzy szczególnie zaangażowali się w życie placówki i lokalnej społeczności zapewniając, że samokształcenie to najlepsze metody rozwijania zainteresowań i zdobywania różnych umiejętności.

 Na koniec uroczystości Pani Dyrektor złożyła życzenia uzyskania jak najlepszych wyników na zbliżających się egzaminach potwierdzających kwalifikacje w  zawodzie, a także pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 

Warto dodać, że   spora grupa słuchaczy zamierza kontynuować naukę na kolejnych kursach. Już w marcu 2018 rozpoczyna się Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, a we wrześniu kursy: R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu oraz kolejny kurs R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, pozwalający uzyskać tytuł rolnika.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

Adrianna Grzegorek – Trybuszewska