W czwartek 8.02.2018 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odbyła się specjalistyczna konferencja pod nazwą „Odchów cieląt-nowe wyzwania”. Zaproszonych gości powitali: pan Jacek Ziętara- lekarz weterynarii oraz dyrektor szkoły pani Małgorzata Ciechanowska, która wyraziła przy tej okazji zadowolenie, że Święto Krowy na stałe zagościło w murach placówki. Następnie zaprosiła do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego charakter szkoły i kierunki kształcenia.

Rangę spotkania podkreślili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: wicestarosta Powiatu Nakielskiego pan Andrzej Kinderman,  zastępca wójta gminy Sadki pan Piotr Hemmerling, burmistrz miasta i gminy Kcynia pan Marek Szaruga, przewodnicząca Rady Gminy Sadki pani Barbara Gajewska oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie pan Ryszard Kamiński. Uczestnicy konferencji, wśród których nie zabrakło uczniów technikum rolniczego i weterynarii wysłuchali
tematycznych wykładów i  prelekcji. Przedstawione nowości będą oni mogli  wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Impreza przebiegała w życzliwej, niezwykłej atmosferze.

 materiał: Dorota Krzemińska

zdjęcia: Dariusz Górzyński