Jak co roku, przed Wielkanocą, uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i wychowanki  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego aktywnie i z pełnym zaangażowaniem włączyli się w charytatywną akcję na rzecz podopiecznych fundacji Salus Homini, która polegała na przygotowaniu  i kwestowaniu palm wielkanocnych.  W Niedzielę Palmową  wolontariusze z ZSP i MOW w Samostrzelu  wraz z opiekunami zbierali datki przed kościołem św. Wojciecha w Sadkach i przed kaplicą w Samostrzelu. Łączny dochód z akcji wyniósł 1277, 62 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy i przy okazji życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w radosnej rodzinnej atmosferze.

Tekst: Samorząd Uczniowski