Tradycyjnie, jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” ogłosił  Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.  W gronie najlepszych   w Polsce znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, który uzyskał honorowy tytuł „Złotej Szkoły”, zajmując 89 miejsce wśród techników w Polsce, 7 w województwie kujawsko- pomorskim, a 1 w powiecie nakielskim. Na werdykt kapituły wpłynęły 4 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych.

Warto przypomnieć, że w 2017 laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zostali uczniowie ZSP w Samostrzelu: Patrycja  Wachowska ( laureatka II miejsca w Polsce w bloku weterynaria) i Marek Kapczyński (laureat VII miejsca w bloku produkcja zwierzęca).

Podając  za „Perspektywami”: zdobycie tak wysokiego miejsca w ogólnopolskim rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe, dbające o właściwe warunki nauczania.  W pełni zgadzamy się z tą opinią.

To już drugi taki sukces szkoły w Samostrzelu , w poprzednim roku uzyskała ona brązowy znak jakości. Ranking jest powodem olbrzymiej satysfakcji  i radości dla całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Tekst: Małgorzata Ciechanowska