UWAGA!!! 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  – do 12 stycznia 2018 r.

 W związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” informuję, że istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych form wsparcia dla uczniów kształcących się w ZSP w Samostrzelu w poniższych zawodach:

 • ślusarz
 • rolnik
 • fryzjer
 • fotograf
 • stolarz
 • tapicer
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • blacharz samochodowy
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • sprzedawca
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektryk
 • kucharz
 • operator obrabiarek skrawających
 • cukiernik
 • piekarz
 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Kurs storytellingu – budowanie marki produktu
 • Elektroniczne giełdy transportowe – obsługa wirtualnej giełdy logistyczno-transportowej
 • Kurs spawania – uprawnienia spawalnicze MAG/MIG
 • Kurs inseminacji – nowoczesne metody hodowli zwierząt
 • Kurs operatora koparko-ładowarki – uzyskanie uprawnień do obsługi sprzętu oraz do robót ziemnych
 • Kurs prawa jazdy kat. B – uprawnienia dla zawodowego kierowcy
 • Kurs make-up artist – profesjonalne przygotowanie do zawodu wizażysty
 • Kurs stylizacji paznokci – przygotowanie do zawodu stylisty paznokci
 • Kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • Kurs renowacji mebli i antyków
 • Rachunkowość menadżerska – zasady rachunkowości zarządczej
 • Kurs Kadry i płace z Płatnikiem – specjalista ds. wynagrodzeń
 • Projektowanie zieleni w krajobrazie miejskim – zieleń jako element ładu przestrzennego
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego
 • Kurs przygotowawczy na studnia w zakresie finansów i rachunkowości
 • Staż zawodowy (150h, stypendium dla uczestnika) dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk
 • Praktyka zawodowa (150h, stypendium dla uczestnika) dla zawodu kucharz

Chętni do udziału w projekcie mogą wybrać  jedną formę wsparcia.

Z uwagi na termin urzędowy przypominam o konieczności dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2018 r. (na formularzu nie należy wpisywać daty).

Formularze zgłoszeniowe można pobrać pod załączonym linkiem lub odebrać u p. Adrianny Grzegorek – Trybuszewskiej (szkolnego koordynatora projektu) bądź w sekretariacie szkoły.

Formularz zgłoszeniowy 2017