12  kwietnia 2018 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Indeks dla Rolnika” organizowanego wspólnie przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt  Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im J. J. Śniadeckich  w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Starym Brześciu. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu reprezentował Jakub Kaniewski z kl. IV technikum rolniczego. Komisje konkursowe podkreśliły dużą rangę finału, który był trzecim etapem zmagań rolników o indeks, a oni wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Cieszymy się z sukcesu naszego ucznia i życzymy dalszego rozwoju pasji.

Tekst: A. Krusik, J. Lach