Kolejny  sukces odniósł reprezentant Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Samostrzelu w finale centralnym XLII edycji  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbył się w dniach 7-8 czerwca br. w stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu.

7 czerwca grono prawie 200 najlepszych uczniów z całego kraju, wyłonionych w etapach okręgowych, rywalizowało ze sobą w 11 blokach tematycznych w zakresie części teoretycznej i praktycznej OWiUR. Wśród nich znalazł się uczeń ZSP w Samostrzelu: Marek Kapczyński (blok – produkcja zwierzęca).  Należy podkreślić, że Marek jest tegorocznym absolwentem, który uzyskał już dyplom technika weterynarii oraz ubiegłorocznym laureatem olimpiady, posiadającym  indeks  na dowolną wyższą uczelnię. W tegorocznej rywalizacji uzyskał ponownie tytuł Laureata Olimpiady, nagrody oraz indeks na wyższe uczelnie techniczne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 czerwca w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Warto przypomnieć, że Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Agencja Promocji Rolnictwa
i Agrobiznesu  oraz multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Markowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Tekst: Adrianna Grzegorek – Trybuszewska