W ramach zajęć praktycznych uczniowie klasy II Technikum weterynarii Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu pod opieką pani Agnieszki Krusik wybrali się do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach. Na miejscu młodzież przywitali: pani zootechnik – Beata Promińska oraz lekarz weterynarii – pan Radosław Białek.  Uczniowie  z ciekawością wysłuchali krótkiej prelekcji na temat przeprowadzania zabiegu sztucznego unasienniania, a następnie sprawdzili swoją wiedzę teoretyczną w praktyce. Uczestniczyli ponadto  w codziennych czynnościach, takich jak dój i ścielenie stanowisk.

Paulina Mrotek – uczennica II Technikum weterynarii  ZSP w Samostrzelu